Čas: 19:18

Den: Úterý
Datum: 20. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Metodik prevence

Metodik primární prevence školy: Mgr. Magdaléna Hájková    

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:  kdykoliv na základě domluvy

Kontakt:

tel.: 378 027 246

e-mail: hajkovama@zs7.plzen-edu.cz

Plán práce metodika prevence rizikového chování 
na školní rok 2018 - 2019

 
 1. Vypracování minimálního preventivního programu.

 2. Spolupráce s výchovným poradcem, školním psychologem, třídními učiteli a s ostatními učiteli.

 •       předávání informací ostatním učitelům z  obsahu seminářů, které absolvuje metodik prevence
 •      seznámení kolegů s filosofií minimálního preventivního programu a jejich úkoly při jeho realizaci
 1. Organizace preventivních programů od externích organizací

 2. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou.

 3. Monitoring rizikového chování na škole.

 4. Kontakt s rodiči a zprostředkování odborné pomoci při zjištění rizikového chování u žáků.

 5. Příprava a realizace adaptačního kurzu pro studenty 6. ročníku.

 6. Snaha získat finanční prostředky na prevenci.

 7. Další vzdělávání metodika prevence.

 

 

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY  

KRIZOVÝ PLÁN A POSTUPY ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

POSTUPY ŘEŠENÍ (ŠIKANA, OMAMNÉ LÁTKY,,,)

 

Design by SITMP