Informace o škole

O škole

Základní informace o škole

 7. základní škola a mateřská škola, Brněnská 36, 32300 Plzeň

IZO školy: 049777505

IČO školy: 49777505

Číslo účtu: 4814460207/0100

Ředitelka školy: Mgr. Blanka Hránková

Telefon: 378 027 201

E- mail: skola@zs7.plzen-edu.cz

www stránky:  www.zs7.plzen-edu.cz

 

DOKUMENTACE ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Dobrý start"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě „Krůček po krůčku za krásami světa aneb společně to všechno zvládneme"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál"
ŠKOLNÍ ŘÁD 7. ZŠ A MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY:     

Ve vestibulu u hlavního vchodu
V prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)

Školní řád 7. ZŠ a MŠ a Vnitřní řád školní družiny najdete také na webových stránkách naší školy v záložce "Dokumenty ke stažení"

 

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vážení,
 
v návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vám dovoluji sdělit, že s účinností od 23.5. 2018 byl pro7. základní školu a mateřskou školu Plzeň, p.o., IČO: 49 777 505  jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů  Ing. Jiří Baumruk, tel. 37 803 2207, e-mail: baumruk@plzen.eu

Příloha - informace ke zpracovávání osobních údajů

Povinně zveřejňované informace

Stránka se upravuje

1. Úplný oficiální název subjektu:                                                  

7. základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

Adresa: Brněnská 36, 323 00 Plzeň

 

2. Důvod a způsob založení:

Základní účel zařízení:

Hlavní činnost:

Doplňková činnost:

Zřizovatel:

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní zprávy :

Zřizovací listina


3. Popis organizační struktury

Organizační schéma 7. ZŠ a MŠ

4. Kontaktní spojení

Základní kontakty

5. Platby

MŠ - školné

Stravné

6. Identifikační číslo školy

IČ: 49505777

7. Daňové identifikační číslo

 Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu

Zřizovací listina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Dobrý start"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě „Krůček po krůčku za krásami světa aneb společně to všechno zvládneme"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál"

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY  ve vestibulu u hlavního vchodu a v prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)


9. Žádosti o informace

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

telefone-mail
ředitelka školy378 027 200hrankovabl@zs7.plzen-edu.cz
sekretariát378 027 201skola@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro 1.st.378 027 204mrkousovama@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro 2. st.378 027 205skalovail@zs7.plzen-edu.cz
školní družina378 027 212soukupovama@zs7.plzen-edu.cz
mateřská škola378 027 240kreibichovaiv@zs7.plzen-edu.cz
školní jídelna378 027 239jidelna@zs7.plzen-edu.cz
datová schránkag9f76o

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb, správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu