Čas: 18:07

Den: Úterý
Datum: 20. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Přípravná třída

KAPITOLY

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a školním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na bezproblémový nástup do první třídy a předejít tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Takovéto opatření má pro dítě podstatný význam, protože neúspěchy na počátku vzdělávací dráhy mohou nepříznivě ovlivnit další průběh vzdělávání a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnění i v dalším životě.
 

Přípravná třída je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti s odkladem školní docházky.

Podmínkou zařazení do přípravné třídy je pedagogicko-psychologické vyšetření.

CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

- výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin,
- dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:00 do 16:30 hodin,
- docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky.
- děti jsou v péči kvalifikovaného  pedagoga,
- velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max.15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC,
- děti mají k dispozici i počítačovou učebnu, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem,
- společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.

 

Kritéria pro přijímání žáků do přípravné třídy a 1.třídy 

 

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Design by SITMP