Čas: 18:10

Den: Úterý
Datum: 20. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Základní informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018

Vzhledem k množícím se dotazům rodičů ohledně zápisů dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 oznamujeme, že zápisy se budou konat v květnu 2017.

Budou probíhat stejně jako v minulých letech elektronicky přes webový portál www.mszapis.plzen.eu .

Od konce března 2017 budou pro veřejnost na této adrese zveřejněny bližší informace k zápisům do MŠ (s popisem jednotlivých fází zápisu).

Předpokládaný počet volných míst v naší MŠ:  50

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Povinné předškolní vzdělávání začíná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.
 Povinné předškolní vzdělávání bude ve veřejných MŠ bezplatné.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole zřízené městem se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Design by SITMP