Čas: 18:10

Den: Úterý
Datum: 20. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Základní informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

 

ELEKTRONICKÉ ZÁPISY DO MŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Veškeré informace najdete na webové stránce:

www.mszapis.plzen.eu

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2019 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Systém pro zápis dětí do mateřských škol Vám umožní vytvořit přihlášku (žádost o přijetí), kterou vyplníte, zajistíte potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním) a v době sběru přihlášek odnesete na vybranou mateřskou školu.

V případě, že se hlásíte do více MŠ, vyplňte přihlášku pouze jednou                       a vytiskněte si ji v požadovaném počtu výtisků. Na každém výtisku je nutné potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).

 

Vyplňování přihlášek bude umožněno v době                          od 15.4. – 1.5.2019

 

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

·     2.5.2019 v době od 13.00 do 16.00 hodin

·     3.5.2019 v době od 13.00 do 16.00 hodin

·        s sebou přineste vyplněnou přihlášku, občanský průkaz (doložení trvalého pobytu, příp. nájemní smlouva), rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte                      

Design by SITMP