Čas: 19:44

Den: Úterý
Datum: 20. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Zápisy na školní rok 2018/2019

ELEKTRONICKÉ ZÁPISY DO MŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

 

Veškeré informace najdete na webové stránce:

www.mszapis.plzen.eu

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2018 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání povinné.

Systém pro zápis dětí do mateřských škol Vám umožní vytvořit přihlášku (žádost o přijetí), kterou vyplníte, zajistíte potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním) a v době sběru přihlášek odnesete na vybranou mateřskou školu.

V případě, že se hlásíte do více MŠ, vyplňte přihlášku pouze jednou                       a vytiskněte si ji v požadovaném počtu výtisků. Na každém výtisku je nutné potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).

 

Vyplňování přihlášek bude umožněno v době                          od 16.4. – 1.5.2018

 

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

·      středa 2.5.2018 v době od 13.00 do 16.00 hodin

·      čtvrtek 3.5.2018 v době od 13.00 do 16.00 hodin

·        s sebou přineste vyplněnou přihlášku, občanský průkaz (doložení trvalého pobytu, příp. nájemní smlouva), rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

 

Design by SITMP