Čas: 10:35

Den: Středa
Datum: 21. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Sluníčka

Sluníčková třída se nachází v přízemí hlavního vchodu do MŠ. Ve třídě je zapsáno 27 dětí ve věku 2-4 roky.

Provoz třídy je od 6.30 do 16.30 hodin. V případě omezeného provozu MŠ (o prázdninách) bývá zpravidla hlavně tato třída v provozu.

O děti ve Sluníčkách pečují - paní učitelka Alenka Dufková, též jako zástupkyně vedoucí učitelky a paní učitelka Bc. Jana Květoňová a paní asistentka Bc. Zdena Šímová

Adaptace dětí u Sluníček probíhá postupně, v případě nutnosti i s možnou přítomností rodičů. Vše podle individuálních potřeb dětí, a to tak, aby měly pocit bezpečí, nebyly stresovány novým prostředím, našly klid, zázemí i soukromí. Učitelky respektují osobní dispozice dítěte, což znamená, že s dětmi pracují převážně individuálně nebo v menších skupinkách. Děti se mohou volně pohybovat v prostorách jim určených.

Zaměřujeme se hlavně na co nejrychlejší a bezproblémovou adaptaci. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze (oblékání, hygiena, sebeobsluha...).Zaměřujeme se na prožitkové učení, které děti obohatí nejen o nové poznatky, ale hlavně  o prožitky. Podporujeme individualitu dítěte.

Denní režim je v naší třídě dostatečně pružný a učitelky s dětmi mají prostor nejen pro činnosti skupinové, ale i pro spontánní činosti  a pohybové aktivity dětí. V rámci denního programu jsou stanoveny jen některé pevné vnitřní režimové momenty, např. podávání jídla, doba pobytu venku  či odpočinku.

Pobyt venku je zařazován každodenně. Pobyt venku je přizpůsoben potřebám dětí s ohledem na počasí a čistotu ovzduší. Vycházky směřujeme převážně   k návratu k přírodě. Využíváme všech námětů k poznávání přírody v jednotlivých ročních obdobích, a tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí všech smyslů, hledat a objevovat taje a krásy přírody tak, abychom vzbuzovali u dětí zájem o přírodu a probouzeli úctu k životu.

5053

Design by SITMP