Čas: 10:09

Den: Středa
Datum: 21. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Základní údaje o MŠ

Název subjektu:
     7. základní škola a mateřská škola Plzeň
     
příspěvková organizace

Adresa: Brněnská 36, 323 00 Plzeň

Zřizovatel: Statutární město Plzeň

IČO: 49 777 505

Ředitelka školy: 
     Mgr. Blanka Hránková
    
telefon: 378 027 200

Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ: 
    Ivana Krejbichová 
    telefon: 378 027 240
    e-mail: KrejbichovaIv@zs7.plzen-edu.cz

Škola sdružuje: základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu

Typ MŠ: mateřská škola s celodenním provozem

Počet tříd MŠ: 4

Kapacita MŠ: 104 dětí

Provozní doba MŠ: 6:00 - 16:00 hodin

    

Mateřská škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své působnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy.

Základním posláním mateřské školy je poskytovat dětem celodenní péči, rozvíjet a podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální, osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké spolupráci s rodinou a snažit se o to, aby děti v mateřské škole prožívaly chvíle pohody a spokojenosti.

  Úplata za předškolní vzdělávání

 -  úplata za vzdělávání je stanovena Vnitřním předpisem mateřské školy

-  úplata je ve výši 600,- Kč a je splatná za kalendářní měsíc do 5. dne příslušného měsíce na účet mateřské školy

 

Design by SITMP