Čas: 9:45

Den: Středa
Datum: 21. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Informace pro rodiče zejména 1. tříd, 2. tříd a 3.A

Vážení rodiče,

vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na nástavbě nového pavilonu naší školy a nepřízni počasí se učebny v 1. patře této části naší školy staly pro výuku naprosto nevhodné.  Třídy 1.A, 1.B a 2.A jsme proto provizorně umístili do jiných místností v hlavní budově.  1.A  a 1.B jsou nyní přesunuty do počítačových učeben a 2.A je v učebně angličtiny. Jsme si vědomi toho, že tyto prostory nejsou pro prvňáčky a druháčky ideální, ale alespoň poskytují suché a teplé klima. 1.C je zatím stále ve svojí třídě, protože výše uvedenou situací nebyla zatím výrazně ovlivněna a děti nemají do promočených prostor přístup a neprocházejí ani chodbou kolem nich.

Škola v současné době bohužel nedisponuje adekvátními prostory pro dopolední vyučování, které by nahradily výše jmenované kmenové třídy na zbývající část školního roku, proto plánujeme v úzké spolupráci s Magistrátem města Plzně převoz všech 1. tříd a 2.A do vhodných náhradních prostor na Bolevecké základní škole, nám. Odboje 18, Plzeň.

Na Boleveckou ZŠ a zpět budou děti dopravovány autobusy.  Odjezd zvažujeme mezi 7.30 – 7.50 a návrat bezprostředně po vyučování (přesný čas bude oznámen). Na Bolevecké ZŠ by tak probíhalo pouze dopolední vyučování. Oběd budou mít děti již v naší školní jídelně a taktéž aktivity školní družiny budou probíhat v náhradních prostorách v hlavní budově naší školy.

Výše uvedené informace berte, prosím, jako úvodní. Na mnoha detailech řešení pracujeme a chceme Vás s nimi seznámit na mimořádných aktivech všech tříd nového pavilonu (1. třídy, 2. třídy a 3. A) pravděpodobně v příštím týdnu  (18.3. – 22.3.). Termín upřesníme, jakmile budeme vědět podstatné informace ze strany Magistrátu města Plzně. Prosím, sledujte informace od     p. učitelek a webové stránky školy.

Vážení rodiče, uvědomujeme si, že tato situace není pro Vás a Vaše děti úplně jednoduchá, tak jako není bez komplikací ani pro nás. Věřte, že se snažíme nastalou situaci vyřešit tak, aby se Vašich dětí dotkla tak málo, jak to jen půjde, a abychom jim pro zbytek školního roku poskytli klidné a bezpečné prostředí a kvalitní výuku. Věříme, že vzájemnou spoluprací a komunikací s Vámi se nám to podaří.

 

Mgr. Blanka Hránková
ředitelka školy

 

Design by SITMP