Den otevřených dveří a Vánoční jarmark

7. základní a mateřská škola Vás zve na tradiční

Den otevřených dveří

v  budově základní školy

4. 12. 2018

Program:

Tradiční i netradiční formy výuky (9.00 - 11.00)

Vánoční jarmark: (13.30 -  17.00, vestibul školy)

Vánoční výtvarné dílny: (14.00 – 16.30, přízemí hlavní budovy školy)

Výstava:10 nejlepších českých fotografů (14.00 – 16.30, přízemí hlavní budovy školy)

Deskohraní (14.00 – 15.30, 1. patro hlavní budovy školy)

Vystoupení kroužků (16.00 – 16.30, 1. patro hlavní budovy školy)

Srdečně Vás zvou žáci i pedagogičtí pracovníci školy

 

 

Plákátek - Den otevřených dveří a Vánoční jarmark