Zahájení školního roku 2019/20

ípravná třída a 1.třídy:

Paní učitelky si vyzvednou děti osobně

v 8:30 hodin

před budovou D (boční vchod).

 

Třídní aktiv pro 1. třídy a přípravnou třídu

se koná

2.9.2019 v 10:00 hodin

ve třídách (probíhá již bez dětí – možnost umístění prvňáčka do školní družiny).

 

 

 

    Provoz 1.tříd dle informací na třídním aktivu.

 

 Vyučování  2.–9. třídy   8:00 –   8:45 hod

Výdej obědů   9.00 - 11.00

Provoz ŠD  6.00 - 16.30