Čas: 18:32

Den: Úterý
Datum: 20. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

EU OP VVV

7. základní škola  a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace
se zapojila se svým projektem Šablony 2017 – 2019 7. ZŠ a MŠ Plzeň

 do výzvy 02_16_022 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 
Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006488

Schválená výše dotace: 843 608 Kč

Aktivity projektu, které budou realizovány v období                                7/2017 – 6/2019:

·        Specifická práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

·        Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

·        Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

·        Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

·        Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 32 hodin v oblasti matematické gramotnosti, cizích jazyků a mentoringu

·        Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 8 hodin zaměřené na inkluzi

·        Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

·        Tandemová výuka na ZŠ

·        Čtenářský klub pro žáky ZŠ

·        Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

·        Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

·        Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

Plakát EU OP VVV

Leták EU OP VVV
 

 

Design by SITMP