Čas: 6:53

Den: Čtvrtek
Datum: 19. září
Týden: 38
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

EU peníze školám

Ve školním roce 2011 - 2012  a 2012 - 2013 jsme díky projektu „EU peníze školám“ mohli vybavit naši školu interaktivní technikou, zpestřit žákům výuku novými pomůckami a pracovními listy. Nedílnou součástí projektu je i zabezpečení prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování dětí. Oslovili jsme proto o. s. Johan, které se zabývá netradičními preventivními programy založenými na dramatizaci příběhů a sdělení formou zážitku. Struktura a plán programu je vytvořen tak, aby nedošlo k závažnějšímu zameškání učiva. Žáci II. stupně budou pracovat po tři dny v tříhodinových blocích společně s lektory sdružení. V průběhu I. pololetí letošního školního roku budou takto podpořeny 6. – 8. ročníky. Na deváté třídy čekají bloky preventivních aktivit až ve druhém pololetí. Společně s občanským sdružením spolupracují i výchovná poradkyně školy a metodička minimální prevence, které společně s lektory sestavily tématický plán realizovaných akcí. Akce jsou pro školu připraveny na míru dle jejích potřeb a priorit.

EU peníze školám

Barevný letáček "EU peníze školám" (PDF, 502 kB)

Šablona III-2

O projektu

Škola pro všechny

Inovace

EU peníze školám - projektový záměr

Design by SITMP