Čas: 18:51

Den: Úterý
Datum: 20. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Školní družina

Termíny zápisů do školní družiny pro školní rok 2018/19:

  • čtvrtek 7. 6. 2018 od 15.30 - budoucí žáci 1. tříd - v jídelně školy, (před nebo po aktivu rodičů budoucích prvňáčků, aktiv je od 16.00)
  • čtvrtek 14. 6. 2018 od 15.30 do 17.00 - (vchod C - odpolední družina)
  • středa 21. 6. 2018 od 14.00 do 16.30 (atrium školy u hlavního vchodu) 

Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit k zápisu ve výše uvedených termínech, je nutné kontaktovat vedoucí ŠD, pí Soukupovou, na telefonním čísle 605 507 941

Ve školním roce 2018/2019 je výše úplaty za ŠD a kroužky stanovena na 130 Kč měsíčně.

Platbu provádějte bezhotovostně na účet školy a to některou z následujících možností :


1. jednorázovým vkladem na celý školní rok (10 měsíců) - 1 300,- Kč = NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
2. zadáním trvalého příkazu na 130 Kč měsíčně
3. hotově jednorázovou platbu za celý školní rok (1 300 Kč) bude možno platit pouze v den zápisu do ŠD

Platební informace:

číslo účtu: 4814460207/0100
variabilní symbol: číslo žáka
konstantní symbol: 379

Pozn. nezáleží na tom, zda je žák zapsán do školní družiny a také nějakého kroužku ani kolik kroužků navštěvuje. Vždy se platí pouze 1 x 130 Kč za měsíc.

Při zápisu do ŠD je možné předběžně přihlásit děti do zájmových kroužků školní družiny:

  • Sportovní a pohybové hry
  • Keramika
  • Zpívání s kytarou
  • Výtvarníček
  • Přírodovědný kroužek
  • Zdravověda
  • Kroužek pohybové výchovy (= přípravka pro taneční kroužek se zaměřením na moderní tanec, aerobic, roztleskávačky, orientální tance)

! Upozornění - V září je třeba přinést spolu s vyplněnou závaznou přihláškou i DOKLAD O ZAPLACENÍ ČI ZADÁNÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU.

 

Design by SITMP