Školní družina

Provoz školní družiny ve školním roce 2018/2019 - stránka se upravuje

Školní družina je součástí 7. základní školy a mateřské školy.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze Školního řádu 7. ZŠ a MŠ a z Řádu školní družiny. Plné znění Řádu školní družiny je v písemné podobě k nahlédnutí u  ŘŠ a vedoucí vychovatelky pí. Martiny Boubínové Soukupové. Zde ke stažení výtah z Řádu školní družiny.

Řád školní družiny

Provoz školní družiny ve školním roce 2018/2019
  

Ranní ŠD zahajuje provoz v 6.00 a přijímá děti do 7.20. Odpolední ŠD začíná v 11.40 a končí v 16.30. Zájmová činnost probíhá v době od 15.15 do 17.00hod. Podrobný harmonogram zde:

 

RANNÍ DRUŽINAUMÍSTĚNÍPŘÍCHOD ŽÁKŮ
6.00 - 8.00
Příchod do 7.20!
budova C, přízemí
místnost č. 3 (třída 7.A)
vchodem C


ODPOLEDNÍ DRUŽINA  11.40 - 15.00
 
 
ROZPIS ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
   
VYCHOVATELKAŽÁCI ZE TŘÍDUMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍVYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
13.00 - 13.45 a v 15.00
p. vych. Boubínová-Soukupová0.A, 4.B, 5.Bbudova A, 1.p (spojovací chodba)hlavní vchod
p. vych. Vítovcová3.C, 4.B, 5.Abudova A, 1.p (spojovací chodba)hlavní vchod
p. vych. Boučková1.B, 3.Bbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D
p. vych. Černá1.C, 3.Abudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D

p. vych. Velíšková       

1.A, 3.Bbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D
p. vych. Mourková2.A, 3.Bbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D
p. vych. Urbanová2.B, 4.A, 5.Cbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Vosátková2.C, 3.C

budova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemí

vchod D
      
ODPOLEDNÍ DRUŽINA 15.00 - 16.30

ODPOLEDNÍ DRUŽINAUMÍSTĚNÍVYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ
15.00 - 16.30budova C, přízemí (třída 7.A)vchodem C

 

 

 

 

Platba za školní družinu a kroužky ve školním roce 2018/19

Úplata za školní družinu a kroužky činí 130 Kč za měsíc

Platbu provádějte bezhotovostně na účet školy a to některou z následujících možností :


1. jednorázovým vkladem na celý školní rok (10 měsíců) - 1 300,- Kč = NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ 
2. zadáním trvalého příkazu na 130 Kč měsíčně
3. jednorázovou platbu za celý školní rok (1 300 Kč) bude možno platit hotově pouze v den zápisu do ŠD !

Platební informace:

číslo účtu:            4814460207/0100
variabilní symbol:     číslo žáka
konstantní symbol:  379

Pozn. nezáleží na tom, zda je žák zapsán do školní družiny a také nějakého kroužku ani kolik kroužků navštěvuje. Vždy se platí pouze 1 x 130 Kč za měsíc.

 

Mimořádná akce pro rodiče,
během září je možné zaplatit v hotovosti školní družinu (ten, kdo ještě nezaplatil). Pouze na celý školní rok, tj. 1300,--Kč.
Budeme vybírat pouze v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin (3. 9.; 10. 9.; 17. 9.; 24. 9.). Po tomto termínu již v hotovosti nebude možné platit. Netýká se kulturních akcí.

Zájmová činnost - kroužky

SEZNAM KROUŽKŮ NABÍZENÝCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

NABÍDKA KROUŽKŮ - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Název kroužkuVedoucí/vyučujícíDenČasové rozmezí
Sportovní a pohybové hry pro 2.-5.tř.S. ČernáPo15.15 - 17.00
Sportovní a pohybové hry pro 1. třídy

V. Mourková Círová
L. Vosátková

Po15.15 - 17.00
Taneční kroužekM. Boubínová-SoukupováPo15.15 - 16.30
Pohybová výchovaM. Boubínová-SoukupováČt15.15 - 16.30
Umělecká dílna - kroužekM. Boubínová-SoukupováÚt15.15 - 17.00
Keramický kroužek 1T. ŠimáčkováPo15.15 - 17.00
Keramický kroužek 2I. BoučkováÚt15.15 - 17.00
Keramický kroužek 3D. VelíškováSt15.15 - 17.00
Keramický kroužek 4S. Černá, T. ŠimáčkováSt15.15 - 17.00
Výtvarný kroužek 1D. VelíškováČt15.15 - 16.30
Výtvarný kroužek 2S. ČernáČt15.15 - 16.30
Zpívání s kytarouM. Boubínová-SoukupováSt15.15 - 16.20
Přírodovědný kroužekS. ČernáÚt15.15 - 16.30
Dramatický kroužek 

L. Vosátková  

Pá  15.15 - 16.30

NABÍDKA KROUŽKŮ - ŠKOLA  - informace se upravují

Název kroužkuročníkVedoucí / vyučujícíDenČasové rozmezí
Anglický jazyk2. tř.Mgr. M. PolákováPo

Klub zábavné logiky
a deskových her

1.st.Mgr. Martina TruxováPo13.30 - 15.00
od 1.října do 18. února

Klub zábavné logiky
a deskových her

2.st.Mgr. Alena MáslováČt13.45-15.15
od října do února

Kroužky školní družiny a kroužek Aj začínají své aktivity v týdnu od 17.9. do 21.9. 2018.

 

Zápisy do školní družiny pro školní rok 2018/19

Termíny zápisů do školní družiny pro školní rok 2018/19:

Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit k zápisu ve výše uvedených termínech, je nutné kontaktovat vedoucí ŠD, pí Soukupovou, na telefonním čísle 605 507 941

Ve školním roce 2018/2019 je výše úplaty za ŠD a kroužky stanovena na 130 Kč měsíčně.

Platbu provádějte bezhotovostně na účet školy a to některou z následujících možností :


1. jednorázovým vkladem na celý školní rok (10 měsíců) - 1 300,- Kč = NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
2. zadáním trvalého příkazu na 130 Kč měsíčně
3. hotově jednorázovou platbu za celý školní rok (1 300 Kč) bude možno platit pouze v den zápisu do ŠD

Platební informace:

číslo účtu: 4814460207/0100
variabilní symbol: číslo žáka
konstantní symbol: 379

Pozn. nezáleží na tom, zda je žák zapsán do školní družiny a také nějakého kroužku ani kolik kroužků navštěvuje. Vždy se platí pouze 1 x 130 Kč za měsíc.

Při zápisu do ŠD je možné předběžně přihlásit děti do zájmových kroužků školní družiny:

! Upozornění - V září je třeba přinést spolu s vyplněnou závaznou přihláškou i DOKLAD O ZAPLACENÍ ČI ZADÁNÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU.

 

Tiskopisy ŠD

Přihláška k zájmovému vzdělávání

Žádost o uvolnění ze zájmového vzdělávání