Čas: 6:14

Den: Čtvrtek
Datum: 19. září
Týden: 38
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Školní družina

Školní družina je součástí 7. základní školy a mateřské školy.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze Školního řádu 7. ZŠ a MŠ a z Řádu školní družiny. Plné znění Řádu školní družiny je v písemné podobě k nahlédnutí u  ŘŠ a vedoucí vychovatelky pí. Martiny Boubínové Soukupové. Zde ke stažení výtah z Řádu školní družiny.

Řád školní družiny

Provoz školní družiny ve školním roce 2019/2020
  

Ranní ŠD zahajuje provoz v 6.00 a přijímá děti do 7.20. Odpolední ŠD začíná v 11.40 a končí v 16.30. Zájmová činnost probíhá v době od 15.15 do 17.00hod. Podrobný harmonogram zde:

 

RANNÍ DRUŽINAUMÍSTĚNÍPŘÍCHOD ŽÁKŮ
6.00 - 8.00
Příchod do 7.20!
budova C, přízemí
místnost č. 3 (třída 8.A)
vchodem C


ODPOLEDNÍ DRUŽINA  11.40 - 15.00
 
 
ROZPIS ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
   

VYCHOVATELKAŽÁCI ZE TŘÍDUMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍVYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
13.00 - 13.45 a v 15.00
p. vych. Boubínová-Soukupová0.A, 3.C, 5.Cbudova A, 1.p (spojovací chodba)hlavní vchod
p. vych. Boučková1.A, 2.C, 4.A, 5.Cbudova D, přízemí (spojovací chodba)vchod D
p. vych. Černá1.A, 3.Bbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Šimáčková2.A, 4.Cbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D

p. vych. Velíšková       

1.B, 4.A, 4.Bbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Vítovcová2.B, 4.C, 5.Bbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D
p. vych. Vosátková1.B, 3.A

budova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1. patro

vchod D
      
ODPOLEDNÍ DRUŽINA 15.00 - 16.30

ODPOLEDNÍ DRUŽINAUMÍSTĚNÍVYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ
15.00 - 16.30budova C, přízemí (třída 8.A)vchodem C

 

 

 

 

Design by SITMP